KORASILON HT ve HT A  /Teknik Bilgi için Tıklayınız /

Kısa tanım HT serisi KORASILON® yağları Açık sistemlerde ve 300 °C’ye kadar
olan sıcaklıklarda ısı taşıyıcı ortamlar olarak kullanılmak üzere özel bir
katkı maddesine sahip farklı viskoziteli doğrusal polidimetilsiloksanlar.
HT A serisi KORASILON® yağları Açık sistemlerde ve 350 °C’ye kadar
olan sıcaklıklarda veya d aha düşük sıcaklıklarda uzun süreli
işletimlerde ısı taşıyıcı ortamlar olarak kullanılmak üzere özel bir katkı
maddesine sahip farklı viskoziteli doğrusal polimetilfenilsiloksanlar.
Ürün özellikleri HT ve HT-A serisinin karakteristik olarak sarı-kahverengi boyanmış
KORASILON® yağları, özel olarak açık sistemlerde (örn. ısıl işlem
banyosu) ısı taşıyıcı ortam olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Özel bir stabilizatörün karıştırılmasıyla  yağların yüksek sıcaklıklarda ve açık sistemlerde
kullanım süresi önemli ölçüde uzatılabilir.
KORASILON® HT serisinin yağları fiyat bakımından KORASILON® AM
serisinin yağlarından daha uygundur,
HT-A serisi KORASILON® yağları ise maliyet nedenlerinden dolayı
üstün ısıl dayanıklılıkları ile özellikle zorlu uygulamalar için önerilir.

Koratect CC  / Teknik Bilgi için Tıklayınız /

Kısa tanım KORASILON® CC 4, yüksek uçuculuğa sahip ve döngüsel yapılı bir
oktametilsiklotetrasiloksandır.
Eş anlamlıları: Siklometikon, tetramer veya D4’tür. Kutupsuzdur ve
suda çözülmez, ancak düşük oranlı alkol ve alifatik, aromatik ve
halojenli solventlere tamamen karıştırılabilir.
KORASILON® CC 4’ün INCI adı Siklometikon ‘dur.
Ürün özellikleri KORASILON® CC 4 kimyasal açıdan genel anlamda durağandır ve
temel solvent olarak birçok uygulamada kullanılır. Yüksek yayılma
özelliği sayesinde kimyasal temizleme işlemlerinde taşıyıcı sistem
olarak kullanım için uygundur ve şimdiye dek kullanılan
perkloretilenin yerini alır. Düşük buharlaşma ısısı nedeniyle
KORASILON® CC 4 yüzey önemli seviyede soğumadan buharlaşır

KORASILON Öl  R /Teknik Bilgi için Tıklayınız./ 

Kısa tanım KORASILON® R serisi yağları renksiz, şeffaf OH uçlu, doğrusal
polidimetilsiloksanlardır.
Ürün özellikleri KORASILON® R serisi yağlara özgü özellikler nihai Si-OH gruplarından
gelir. Zincir parçaları normal koşullar altında kimyasal reaksiyonlarda
bulunamazken, nihai Si-OH grupları uygun katalizatörler ve bağlayıcı
maddeler eklendiğinde oda sıcaklığında bile reaksiyon gösterirler ve
bu nedenle KORASILON® M serisinin reaktif olmayan yağları
(trimetilsiloksi-uçlu polidimetilsiloksanlar) için uygundurlar.
KORASILON® R serisi yağları birbiri ile karıştırılabilir, ancak su ile
karıştırılamaz veya suda çözülmez.

KORASILON MPH/Teknik Bilgi için Tıklayınız /

Açıklamalar KORASILON® MPH-serisi yağlar, lineer, berrak, su berraklığından
polidimetilsiloksanlar olup, genellikle bulanıklık yapıcı katı maddeleri içermez.
Ürün özellikleri Genel kimyasal yapısı aşağıda gösterilmiştir.
KORASILON® M-serisi yağlardan farklı olup ilaç sektöründe kullanılmak
üzere özel “Alman Farmakopesi” (DAB) veya Avrupa Farmakopesi
(Farmakopesi europaea) özelliklerine Göre kullanımı için test edilmiş ve
tasarlanmıştır. KORASILON® MPH serisi yağlar ürün viskozitelerine Göre iki
alt gruba ayrılırlar. 20-1000 cSt. Viskozite aralığına sahip KORASILON® MPH
serisi yağları monografi “dimetikon” niteliklidirler. Yüksek viskoz 30.000 cSt.
viskoziteye sahip KORASILON ® MPH serisi yağlar „kaydırıcı Silikon yağları“
kriterlerine Göre test edilmiş ve uygun görülmüştür.

KORASİLON TT /Teknik Bilgi için Tıklayınız /

Kısa tanım Özellikle çevre dostu soğuk taşıyıcı ortamlar olarak uygun olan,
düşük viskoziteye sahip, doğrusal polidimetilsiloksanlar.
Ürün özellikleri KORASILON® TT serisi yağları soğuk taşıyıcı ortamlar olarak
kullanılan özel doğrusal polidimetilsiloksanlardır ve özellikle
aşağıdaki teknik özelliklere sahiplerdir:
 Yüksek çevre uyumu
 Düşük toksisite
 Düşük sertleşme noktaları ve buhar basınçları
 Yüksek alevlenme noktaları
 İyi ısıl stabilite
 Düşük kimyasal reaktivite ve yüksek eskime dayanıklılığı
 Düşük korozivite
 Kokusuz

KORASILON AM  /Ürün özellikleri İçin Tıklayınız /

Kısa tanım KORASILON® AM serisi yağları polisiloksanlardır ve bu yağlarda saf
polidimetilsiloksanlara kıyasla (örn. KORASILON® M yağları) bazı metil
gruplarının yerini alkil grupları veya aril grupları (C6H5-) alır.
Ürün özellikleri Kimyasal yapıda bu değişikliğin sonucunda değiştirme derecesi arttıkça
kimyasal özelliklerde aşağıdaki değişiklikler gerçekleşir:
Artış: Yoğunluk
Kırılma endeksi
Viskozite-sıcaklık katsayısı
Yüzey gerilimi
Cam geçiş sıcaklığı
Dielektrik sayısı
Yağlayabilirlik
Isı dayanıklılığı (oksitleştirici koşullar altında)
Metal sabunları ve gresleri ile karıştırabilirlik
Düşük alkol oranlarında çözülebilirlik (örn. etil alkol)